Auto Puhastus Ained - Car detailing chemicals - Химия для автомобилей

 - Get your set here -
- Hankige oma komplekt siit - 
- Получите свой набор здесь - 
https://urbanracing.ee/collections/auto-puhastus-ained-car-detailing-chemicals-химия-для-автомобилейUrban Racing's professional detailing series are now available! 

Branded chemicals, that are able to reach quality look for the car.
Since we detailed so many cars, and tried so many products. We already know how they work. So...
We decided to find our own evil chemist, to create the most efficient car detailing series that world has ever faced. And here they are ->

SHINE - 
Protective ceramic spray, that creates protective coat and shine to your vehicle.

- Dirt protection 
- Water repellent
- Shiny look

Easy to apply: spray, wipe and shine. Up to 4-6 months protection.

VENOM -
Deep wheel cleaner, that removes stained dirt, brake dust and other excrement to make your rims look like new. 

- Removes stains
- Removes Iron 
- Restores natural look of the color 
Easy to apply: spray, wait 3 minutes, brush (if necessary), pressure wash, boom!


MIRACLE - 
Solvent for removing tar, stained dirt, bugs, whatever...

- Works effectively on dirty surfaces and places of difficult access
- Removes tar
- Extracted from orange peels: smells like death
Easy to apply: spray, wait 2 minutes, wipe with soft cloth and wash.


They meant to be for professional use, but you can get your hands on it by making minimum order of 10 bottles or visiting our official dealership in Laagri, Estonia. 

Address: Urda tee 3-10, 75304, Jälgimäe, Harju maakond

We deliver chemicals worldwide. Ask shipping fee directly from the seller.

Different payment options!

Contact:
  • Aleksei Sobolev (Rus, Eng) +37258854200
  • Janek-Robin Kukk (Est, Eng) +37258855715
  • Aleksi Ovaskainen (Est, Eng, Fin) +37258654500
  • Viktor Pavlov (Est, Eng, Rus) +37258856122


Urban Racingu proffessionaalne auto puhastus seeria on nüüd saadaval!

Kaubamärgiga kemikaalid, mis aitavad auto välimuse muuta kvaliteetsemaks.
Kuna me oleme juba nii palju autosid puhastanud, ning proovinud paljusid tooteid ja teame kuidas need töötavad nii, et otsustasime leida oma kurja keemiku kes teeks kõige tõhusama auto puhastus ainete seeria mida maailma on näinud
ja siin need on->

SHINE -
Kaitsev keraamiline sprei, mis tekitab kaitsva kihi ja teeb su masina läikivaks.

- Mustuse kaitse
- Vett tõrjuv
- Läikiv tulemus
Kerge kasutada: pritsi, hõõru sisse ja ongi kõik. 4-6 kuud kaitset.


VENOM -
Velje süvapesu aine, mis eemaldab igasugu mustust nagu piduritolm, muld ja veel, et su veljed näeksid välja nagu uued

- Eemaldab tava plekke
- Eemaldab raua kollaseid plekke
- Taastab originaal värvi
Kerge kasutada: pritsi, oota 3 minutit, hõõru (kui vaja), survepesu, boom!MIRACLE -
Lahusti raskesti eemaldavate pigiplekkide, soola, putukate ja mustuse vastu.

- Töötab effektiivselt mustadel pindadel ning raske ligipääsuga kohtades
- Lahustab pigi
- Apelsinidest ekstraheeritud: lõhnab nagu laip
Kerge kasutada: pritsi, oota 2 minutit, käi pehme lappiga kõik üle ja loputaNeed kemikaalid on mõeldud proffessionaalseks kasutamiseks, aga sul on ka võimalus saada meie kemikaale minimaalse tellimusega 10 pudelit või meie esindusest otse osta mis asub Laagris, Eestis.

Aadress: Urda tee 3-10, 75304, Jälgimäe, Harju maakond

Me transpordime kemikaale ülemaailmselt. Küsi transpordi kulusid otse müüalt.

Erinevad makse viisid!

Contact:
Aleksei Sobolev (Rus, Eng) +37258854200
Janek-Robin Kukk (Est, Eng) +37258855715
Aleksi Ovaskainen (Est, Eng, Fin) +37258654500
Viktor Pavlov (Est, Eng, Rus) +37258856122Серия профессионального детейлинга Urban Racing уже доступна!

Фирменная химия, способная придать автомобилю качественный вид.
Поскольку мы детализировали так много автомобилей и попробовали так много продуктов. Мы уже знаем, как они работают. Так вот...
Мы решили найти нашего собственного злого химика, чтобы создать самую эффективную серию по детализации автомобилей, с которой когда-либо сталкивался мир. И вот они ->

SHINE -
Защитный керамический спрей, создающий защитный слой и придающий блеск вашему автомобилю.

- Защита от грязи
- Водоотталкивающий слой
- Блестящий вид
Легко наносится: распылить, протереть и придать блеск. Защита до 4-6 месяцев.VENOM -
Глубокий очиститель колес, который удаляет застаявшую грязь, тормозную пыль и другие экскременты, чтобы ваши диски выглядели как новые.

- Удаляет пятна
- Удаляет железо
- Восстанавливает естественный вид цвета
Легко наносится: распылить, подождать 3 минуты, использовать щетку (при необходимости), смыть под давлением, бум!MIRACLE -
Растворитель для удаления смолы, пятен грязи, жуков, чего угодно...

- Эффективно работает на грязных поверхностях и в труднодоступных местах
- Удаляет смолу
- Извлечен из апельсиновых корок: пахнет смертью
Легко наносится: распылите, подождите 2 минуты, протрите мягкой тканью и смойте.Они предназначались для профессионального использования, но вы можете получить их, сделав минимальный заказ на 10 бутылок или посетив нашего официального дилера в Лаагри, Эстония.

Адрес: Urda tee 3-10, 75304, Jälgimäe, Harju maakond

Мы доставляем химикаты по всему миру. Стоимость доставки уточняйте непосредственно у продавца.

Различные варианты оплаты!

Контакт:
Алексей Соболев (Рус, Англ) +37258854200
Янек-Робин Кукк (эст., англ.) +37258855715
Алекси Оваскайнен (Est, Eng, Fin) +37258654500
Виктор Павлов (эст, англ, рус) +37258856122