Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika:

Urban Racing OÜ (edaspidi "Urban Racing", "meie" või "meie") kohustub kaitsma teie isikuandmeid ja järgima kehtivaid andmekaitseseadusi, sealhulgas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

 1. Juhtseade

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Urban Racing OÜ, registrikood 14262206, KMKR nr. EE102396573 asukohaga Urda tee 3-10, 75304 Jälgimäe, Harjumaa, Eesti.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Töötleme teie isikuandmeid teie tellimuse täitmiseks, sealhulgas maksete töötlemiseks vajalike isikuandmete edastamiseks volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

 1. Isikuandmete tüübid

Isikuandmed, mida kogume ja töötleme, hõlmavad järgmist:

 • E- ja perekonnanimi
 • Kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress)
 • Tarneaadress
 • Makseteave
 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees (st teie tellitud toodete tarnimiseks);
 • Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamis- ja maksunõuded); ja
 • Teie nõusoleku alusel (nt teile turundusteadete saatmiseks).
 1. Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid tellimuse kehtivuse ajal ja pärast seda mõistliku aja jooksul, et täita juriidilisi kohustusi.

 1. Isikuandmete edastamine

Võime avaldada teie isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • Maksetöötluse eesmärgil volitatud töötleja Maksekeskus AS.
 • Posti- ja kullerteenuste pakkujad kohaletoimetamiseks.
 1. Teie õigused

Teil on seoses teie isikuandmetega järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus: teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta hoiame.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda, et parandaksime kõik ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed, mida me teie kohta säilitame.
 • Õigus kustutada: teil on õigus nõuda, et me kustutaksime oma isikuandmed.
 • Õigus piirata töötlemist: teil on õigus nõuda, et me piirame teie isikuandmete töötlemist.
 • Õigus andmete teisaldatavusele: teil on õigus saada isikuandmeid, mida me teie kohta säilitame, struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus.
 • Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.
 1. Kaebused

Kui teil on kaebus selle kohta, kuidas oleme teie isikuandmeid käsitlenud, võite meiega ühendust võtta, kasutades allolevaid kontaktandmeid.

 1. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi või muresid seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite kasutada oma õigusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@urbanracing.ee või posti teel Urban Racing OÜ, Urda tee 3-10, 75304 Jälgimäe, Harjumaa, Eesti.